ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο ιατρείο προσφέρονται υπηρεσίες σχετικά με την προσθετική, τον γναθοπροσωπικό πόνο, όπως επίσης και υπηρεσίες ψηφιακής οδοντιατρικής. Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές, κατασκευάζονται οδοντιατρικές αποκαταστάσεις εξατομικευμένες για κάθε ασθενή και για κάθε κλινική περίπτωση. Η συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα εξασφαλίζει την λειτουργικότητα, καθώς και μακροβιότητα των αποκαταστάσεων.